Taxatie

Erkend schatter expert & Vlabel identificatienummer
Linne Vervaecke: 005209450169

Als vastgoedexperten weten we met welke zaken we rekening moet houden. Daarnaast volgen we de vastgoedmarkt op de voet. Voor een correcte analyse houden we eveneens rekening met alle voor- en nadelen van het onroerend goed. Wij kunnen voor u naast de intrinsieke of venale waarde eveneens een vrijwillige openbare verkoopwaarde of verhuurwaarde bepalen. Voor onze waardebepaling gebruiken we maatstaven die 2 jaarlijks geïndexeerd worden en doen we nazicht over de huidige marktprijzen.

Een vastgoedexpert werkt met kennis van zaken en biedt u meer zekerheid, dankzij een professioneel en uitgebreid advies over uw vastgoed of project. Afhankelijk van de opdracht maakt een expert een uitgebreid verslag op van een taxatie, een plaatsbeschrijving of een asbestinventarisering.

Verkopers worden vaak geconfronteerd met een groot kwaliteitsverschil tussen de verschillende commerciële schattingen die gratis aangeboden worden. Het is mogelijk dat u enkel de meest gunstige maximale commerciële verkoopprijs voorgesteld krijgt of net andersom. Soms gebeurt dit al na een flitsbezoek aan uw woning en krijgt u meteen het resultaat ter plaatse voorgeschoteld zonder verder nazicht. Dat is niet altijd zeer geruststellend.

Ook kandidaat kopers hebben soms hun twijfels over de correcte vraagprijs van het vastgoed dat ze overwegen aan te kopen. Een beroep doen op een vastgoedexpert bespaart al een heleboel kopzorgen. Een 2e professionele opinie is niet alleen geruststellend voor beide partijen, het kan heel wat tijd besparen, versterkt uw argumentatie en is eveneens nuttig voor kopers en verkopers die het verslag wensen voor te leggen aan hun financiële instelling.

Neutrale informatie is van onschatbare waarde.

Het resultaat staat trouwens een toekomstige samenwerking met een vastgoedmakelaar naar uw keuze niet in de weg. U heeft echter na onafhankelijke schatting veel beter de touwtjes in handen en staat sterker om een correcte verkoopprijs te kunnen instellen. Als koper kan u met advies van een vastgoedexpert met een geruster gevoel en versterkt advies schakelen naar de aankoop van uw droomwoning of investering.

De verkoop of aankoop van vastgoed is belangrijk. Een goede raad is goud waard.

Informatie van een vastgoedexpert is eveneens nuttig en bruikbaar indien u een uitgebreid verslag wenst voor te leggen aan de bank. We bezorgen u een duidelijk rapport met foto's, afmetingen en enkele stedenbouwkundige aspecten die belangrijk zijn voor de verkoop.

VERSLAG

Het verslag van de waardebepaling, de asbestinventaris of de plaatsbeschrijving wordt u binnen de 7 dagen bezorgd. U ontvangt eveneens een digitaal exemplaar van uw expert. Dit verslag is strikt vertrouwelijk. Het is interessant voor u om deze informatie over uw woning te kennen. Het deskundig verslag is overzichtelijk en begrijpbaar. Dit verslag is gebaseerd op technische en economische overwegingen en bevat foto's, stedenbouwkundige informatie, een algemene beschrijving, kwaliteit van de constructie en de voor- en nadelen van het onroerend goed. We lichten het rapport eveneens toe.